.

  • Hadith

    Daripada Zaid Bin Arqam r.a., bahawa Rasulullah s.A.W. berdoa : (yang maksudnya) "Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu', dari nafsu yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak diperkenankan" ~RIWAYAT MUSLIM~

0 comments: